12 czerwca uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy uczestniczyli w Dniu Otwartym Drukarni Kamińskich. Wycieczka była podsumowaniem projektu współtworzonego przez ZSE-E w Radomsku, Drukarni Braci Kamińskich oraz Agencję K-max.

Tegoroczne powitanie wiosny tj. 21 marca 2017 w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku odbyły się w atmosferze Cool EKO.
U Nas dziś odbyły się Lekcje przeniesione - uczniowie w tym dniu pełnili rolę nauczycieli na wybranych przez siebie lekcjach.
Odbył się Konkurs na kolorową klasę. Akcja Ciuch za ciuch , wiosenna foto - budka możliwość zrobienia wspólnych zdjęć.
 Ponadto grała muzyka na żywo na każdym piętrze. Artystom można było podziękować za granie wrzucając żółte monety do kapelusza z przeznaczeniem na Gorączkę złota .
 Przeżywając wspólnie ten dzień mogliśmy przegryzać świeże, soczyste, polskie jabłka.
 Samorząd Szkolny i SK wolontariatu:)

 

Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski!
 W ramach Światowego Dnia Autyzmu wolontariusze z ELEKTRYKA uczestniczyli w wydarzeniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Koniczynka” oraz Fundację „Przyjazna Planeta”.