Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec 2017 r.

 

Zarówno na część pisemną jak i część praktyczną należy przyjść z półgodzinnym wyprzedzeniem oraz należy posiadać dokument (dowód osobisty, legitymacja szkolna) oraz długopis piszący na czarno

Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 

Technik organizacji reklamy

Kwalifikacja A.26

Naukowy i eksperymentalny klimat miała wycieczka uczniów Elektryka na Politechnikę Łódzką. Ponad 60-osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach i wykładach na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.